Des de 1876, en la direcció del jardí, es van succeir naturalistes com Arévalo Baca, Eduardo Boscá i Francisco Beltrán Bigorra. Importants carrers de València porten els seus noms.

Estos banys van ser utilitzats fins al segle XX i posseïxen un vestíbul d'entrada, una sala freda, una sala temperada i una sala calenta. El quart de la foto és adjacent a la sala freda i disposava d'utensilis per al bany i latrines.

En la sala calenta hi ha una obertura que permetia prendre aigua en ebullició. L'aire calent produït per la caldera es distribuïa per davall del pis per una cambra de poca altura davall el pis de la sala. Com estava el pis molt calent la gent abocava poals d'aigua contínuament i açò generava vapor. Ací passaven només uns minuts. Després tornaven a la sala tèbia.

En este carrer es trobava l'Hospital de Sacerdots Pobres, el fi del qual era donar assistència als sacerdots pobres de la ciutat; es configura al voltant d'un claustre porticat amb panells ceràmics, on es distribuïxen les habitacions. L'any de la fundació pareix que va ser el de 1356.

En una de les habitacions va morir Sant Lluís Beltrán l'any 1581.

L'any 2003, després d'una reforma, va recuperar la funció residencial, servint ara de centre per a persones majors.

© 2024 | EverythingValencia. Diseño web: Xinxeta
Address
Los Olivos Lima - Peru
Phone
51 000-0000
Mail
info@localhost.xyz
Horary
Mon - Sat 9am to 8pm