Abans de la construcció en pedra hi havia un pont de fusta. Ací van estar les escultures de Sant Lluís Beltrán i Sant Tomàs de Vilanova que hui en dia estan en el pont de la Trinidad. Ara hi ha una escultura de Sant Josep. Este pont també es va anomenar pont de la Saïdia i pont Nou.

La monumental portada del segle XVIII va ser efectuada per Ignacio Vergara, seguint els dibuixos de Hipólito Rovira. Dalt presidix la portada la Mare de Déu del Rosari, obra de Francisco Molinelli, i baix destaquen els dos atlants abocant aigua, un a cada costat de la portada, clara al·lusió al marquesat de Dos Aigües. És una recarregada portada d'estil rococó.

En esta època tota la fatxada del palau estava recoberta amb frescos de Hipólto Rovira.

Al fons, a l'esquerra i pegat al Palau dels Marquesos de Mercader està el Palau dels Comtes d'Alpont, del segle XVIII en la configuració actual. Este palau va ser seu de la Real Societat Econòmica d'Amics del País i durant un temps va pertànyer al pintor Manuel Valdés (component de l'Equip Crònica). Ara és seu d'una empresa d'enginyeria.

Església que té origen en el segle XIII i va rebre el nom de Santa Caterina en honor a la infanta Caterina, filla de Jaume I. En el segle XVI es va recobrir amb elements decoratius renaixentistes i tindria una altra reforma en el segle XVIII, en què es va demolir l'antic campanar.

A l'esquerra, pintada en to rogenc, es troba la fatxada més estreta d'Espanya de 107 cm.

Els arcs cegats que es veuen a la dreta pertanyien a la Llotja del Mustasaf o Mostassà, tribunal d'origen àrab destinat a controlar els pesos i mesures del mercat. Ací va tindre la seua seu de 1372 a 1594.

© 2020 | EverythingValencia. Diseño web: Xinxeta
Address
Los Olivos Lima - Peru
Phone
51 000-0000
Mail
info@localhost.xyz
Horary
Mon - Sat 9am to 8pm