El Jardí Botànic de València també promou congressos d'especialistes, a més de jornades, trobades i exposicions divulgatives.

Aquest jardí té una gran col·lecció de cactus i altres plantes del desert.

En este carrer es trobava l'Hospital de Sacerdots Pobres, el fi del qual era donar assistència als sacerdots pobres de la ciutat; es configura al voltant d'un claustre porticat amb panells ceràmics, on es distribuïxen les habitacions. L'any de la fundació pareix que va ser el de 1356.

En una de les habitacions va morir Sant Lluís Beltrán l'any 1581.

L'any 2003, després d'una reforma, va recuperar la funció residencial, servint ara de centre per a persones majors.

En aquests trams la vegetació es combina amb pèrgoles i estanys. Ací es troba el Palau de la Música, enfront del qual hi ha un gran estany.

Sota el pont de la Mar es troba un gran estany circular que està envoltat per dues files d'altes palmeres.

En esta plaça es va produir la conspiració, en 1819, del liberal Joaquín Vidal i altres, contra l'absolutista general Elío.

El general Elío havia inaugurat la sèrie de colps d'estat donats en el segle XIX amb el pronunciament de 1814.

En esta plaça es troben el palau (antic monestir) i l'església dits del Tremp.

Encara que els terrenys sobre els quals s'assenta pertanyien, ja des de principis del segle XIV, a l'Orde de Montesa, va continuar conservant el nom del Tremp. Efectivament en 1317 l'Orde de Montesa va heretar el monestir i l'església, al ser dissolta l'Orde Del Tremp.

© 2024 | EverythingValencia. Diseño web: Xinxeta
Address
Los Olivos Lima - Peru
Phone
51 000-0000
Mail
info@localhost.xyz
Horary
Mon - Sat 9am to 8pm