Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

D'esta plaça part el carrer de Quart (intramurs) i ací és on comença la zona d'oci del barri del Carme.

Pel carrer de Quart (intramurs) discorria l'acudeducto que portava l'aigua fins al centre de la ciutat romana.


€1.00