Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

Este museu acull 'Las Rocas', carrosses que desfilen el dia del Corpus pel centre de la ciutat. Segons pareix el nom al·ludix a la seua dimensió i formes, ja que les escenes es representaven en el que s'anomenaven 'entremeses' o 'muntanyes'."

El museu és una ampliació, de la 'Casa de Les Rocas', amb un edifici del segle XVIII que dóna al carrer Roteros (rotero significa llaurador) i on té ara l'entrada. El nou museu va ser inaugurat l'any 2006.

El pintor Joan de Joanes va viure en este carrer de Roteros.


€1.00