Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

Construïdes a finals del segle XIV pel mestre Pere Balaguer, s'inspiren en la porta del monestir de Poblet (Tarragona) encara que les de València són més monumentals.


€1.00