Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

L'edifici de l'esquerra és el palau de Raga, també anomenat palau dels Marquesos de González de Quirós. El palau, d'estil neoclàssic, està ocupat hui dia per una residència d'ancians i anteriorment va ser la seu de l'Institut Teresià, dedicat a l'ensenyança.

A la dreta es troba el club de jazz Jimmy Glass Club.


€1.00