Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

L'església formava part del convent del Carme. La portada és un bona representació de fatxada-retaule. En ella hi van intervindre Gaspar de Sent Martí, Juan Bautista Viñes i José Bonet.


€1.00