Es va publicar el diumenge, 04 novembre 2012

Tipus de casa anomenat casa-escalerilla o escaleta. Este tipus de casa tenia una vivenda per pis i es pujava per una escala lateral. Normalment eren de lloguer i l'ocupaven les classes més baixes de la ciutat. En la planta baixa solia haver-hi un taller. Les escaletes van sorgir a finals del segle XVII i es van desenrotllar durant el segle XVIII.


€1.00