El Jardí Botànic de València té inici en el segle XVI, en el anomenat Hort de Simples, amb la plantació de plantes medicinals per la Universitat de València. Però va ser ja en el segle XVIII, amb les idees de la Il·lustració i el suport de la Real Societat Econòmica d'Amics del País, quan va tindre l'impuls decisiu i criteris més científics.

L'època d'esplendor va arribar amb el catedràtic de botànica Félix Pizcueta, que va dirigir el Botànic de 1829 a 1863. Pizcueta va aclimatar plantes exòtiques i va millorar la col·lecció botànica.

Ja en 1733 es parlava en la Universitat de València d'un jardí que havia de facilitar la ciutat, però no serà fins a 1757 quan el rector Lores propose directament la creació d'un jardí botànic pròxim a l'Albereda. En 1778 ho aprova la ciutat, però hauran de passar vint anys perquè siga realitat.

© 2020 | EverythingValencia. Diseño web: Xinxeta
Address
Los Olivos Lima - Peru
Phone
51 000-0000
Mail
info@localhost.xyz
Horary
Mon - Sat 9am to 8pm