L'església de Sant Sebastià era la del convent del mateix nom i es va construir en el segle XVI, derrocant-se i construint-se una altra en el seu lloc en el segle XVIII. El campanar d'esta església es va acabar a principis del segle XX. En l'interior té un sòcol de taulellets que recorre tot el temple i que data de 1742.

Aquesta plaça es va reformar l'any 2019.

El Jardí Botànic de València té inici en el segle XVI, en el anomenat Hort de Simples, amb la plantació de plantes medicinals per la Universitat de València. Però va ser ja en el segle XVIII, amb les idees de la Il·lustració i el suport de la Real Societat Econòmica d'Amics del País, quan va tindre l'impuls decisiu i criteris més científics.

Ja en 1733, es parlava en la Universitat de València de crear un jardí que havia de facilitar la ciutat. Però no serà fins a 1757 quan el rector Lords propose directament la creació d'un jardí botànic pròxim a l'Albereda. En 1778 ho aprova la ciutat, però hauran de passar vint anys més perquè siga realitat.

© 2024 | EverythingValencia. Diseño web: Xinxeta
Address
Los Olivos Lima - Peru
Phone
51 000-0000
Mail
info@localhost.xyz
Horary
Mon - Sat 9am to 8pm