Aquest carrer, está dedicat al dramaturg valencià autor de Les mocedades del Cid, segueix el recorregut de les antigues muralles de València i en ella es troben les torres de Quart.

contentmap_plugin