El Jardí Botànic de València té inici en el segle XVI, en el anomenat Hort de Simples, amb la plantació de plantes medicinals per la Universitat de València. Però va ser ja en el segle XVIII, amb les idees de la Il·lustració i el suport de la Real Societat Econòmica d'Amics del País, quan va tindre l'impuls decisiu i criteris més científics.

contentmap_plugin