En 1786 la Universitat de València aprova la Càtedra de Botànica, independent de la de Medicina. Amb això s'establix la necessitat de crear un Jardí Botànic.

contentmap_plugin