En 1798 la ciutat havia cedit els terrenys promesos a la Universitat. Prompte es van suspendre les plantacions per la mala qualitat del terreny i les molèsties causades al veí passeig de l'Albereda.

En 1802 la ciutat va oferir l'Hort de Tramoyeres, situat en el carrer Quart, com a nova i definitiva ubicació. Esta nova situació permetia els regs amb l'aigua de la pròxima séquia de Rovella.

Vicente Alfonso Lorente, el director del Botànic, va ser fet presoner pels francesos i condemnat a mort. Es va salvar per la intervenció a favor seu del botànic francés Lleó Dufour.

Des de 1876 es van succeir en la direcció del jardí, naturalistes com Arévalo Baca, Eduardo Boscá i Francisco Beltrán Bigorra. Importants carrers de València porten els seus noms.

En el centre s'investiga sobre flora, biosistemes i vegetació. També es participa en projectes internacionals relacionats amb la biodiversitat vegetal i l'estudi de les plantes autòctones.

© 2020 | EverythingValencia. Diseño web: Xinxeta
Address
Los Olivos Lima - Peru
Phone
51 000-0000
Mail
info@localhost.xyz
Horary
Mon - Sat 9am to 8pm