A partir de 1946 el museu es trasllada a la seu actual en S. Pius V i, fins a 1983, les dependències són ocupades només per l'Escola de Belles Arts de Sant Carles i l'Escola d'Arts i Oficis.

contentmap_plugin