Era una porta d'accés al barri de la Moreria de València que es va obrir en l'antiga muralla musulmà l'any 1400.

Els musulmans que s'havien quedat després de la conquista de València es van establir extramurs de la muralla que ells mateixos havien construït. Després, en 1356, es va construir una altra muralla (la cristiana) que va incloure la Moreria en el recinte de la ciutat. No es va derrocar l'antiga muralla musulmana, comptant així la ciutat amb dos cércols defensius.

contentmap_plugin