En este carrer es van assentar els tintorers des del segle XIV, que aprofitaven l'aigua de la pròxima séquia de Rovella per a llavar els teixits.

contentmap_plugin