Van ser construïdes a mitjan segle XV en estil gòtic. L'encàrrec de la construcció de muralles, torres i portes de la ciutat, així com el seu manteniment i reparació, anava a càrrec de la Fàbrica Vella de Murs i Valls. El seu origen va ser un privilegi del rei Pere IV el Cerimoniós a mitjan segle XIV.
contentmap_plugin