Este carrer, dedicat a Sant Tomàs de Vilanova, part de la plaça de Mossén Sorell i creuant el carrer Alt arriba fins a la plaça de l'Arbre.

contentmap_plugin