Les portes de Serrans no van complir mai una funció defensiva (mai van ser atacades). Si que van servir, de recepció a reis i per a celebracions. Aquestes torres es van usar també com a presó des de 1586 a 1887.

contentmap_plugin