El carrer està dedicada al músic Salvador Giner i Vidal, que en 1893 va fundar la Societat Coral Orfeó Valencià el Micalet.

Este carrer era una de les principals de la 'mancebía medieval' (S. XIV) que ocupava una bona part del barri del Carme. Este bordell va ser organitzat en 1325 per Jaume II. El bordell era doncs, un bordell oficial, murallat i controlat pel govern municipal, que procurava que no es convertira en un lloc sòrdid. Hi havia fins i tot cases luxoses amb horts i jardins. Els metges de la ciutat controlaven les prostitutes. En el bordell hi havia hostals, tavernes i cases de menjars. Tot el qui entrava havia de deixar les armes a l'entrada. Va desaparéixer l'any 1677.

També s'anomenaba Pobla de les Dones Pecadrius.

Era una porta d'accés al barri de la Moreria de València que es va obrir en l'antiga muralla musulmà l'any 1400.

Els musulmans que s'havien quedat després de la conquista de València es van establir extramurs de la muralla que ells mateixos havien construït. Després, en 1356, es va construir una altra muralla (la cristiana) que va incloure la Moreria en el recinte de la ciutat. No es va derrocar l'antiga muralla musulmana, comptant així la ciutat amb dos cércols defensius.

Part posterior del Portal de Valldigna. El nom del carrer el pren del Consolat del Real Monestir de Santa Maria de la Valldigna (Casa Procura) que era la seu permanent d'este monestir en la ciutat de València i que estava situada prop del portal, en l'actual carrer Landerer.

L'any 1678 es va concedir permís, a l'amo d'una casa veïna, per a ampliar sa casa sobre el portal.

Darrere d'esta deteriorada plaça es pot veure, en un solar, un tros de la muralla musulmana de València integrada en les vivendes.

Ací va estar la famosa 'Posada de l'Ángel', de la que es tenen notícies des de l'any 1701, i que va ser derrocada després de la riuada de 1957.

Esta part de la muralla musulmana del segle XI es troba en un solar tancat, al final del carrer En Borràs, la clau del qual la tenen en la seu de l'Associació de Veïns del Barri del Carme. Se l'anomena la 'Torre de l'Ángel' per haver format part de la 'Posada de l'Ángel'.

Edifici de 1876 que va ser dedicat a labors assistencials durant el segle XIX, es va convertir en 1995 en un centre cultural. En l'interior es troben el Museu de Prehistòria de València, el Museu Valencià d'Etnologia i la Institució Alfons el Magnànim. També allotja una església d'estil neobizantí.

© 2020 | EverythingValencia. Diseño web: Xinxeta
Address
Los Olivos Lima - Peru
Phone
51 000-0000
Mail
info@localhost.xyz
Horary
Mon - Sat 9am to 8pm