Este museu acull 'Las Rocas', carrosses que desfilen el dia del Corpus pel centre de la ciutat. Segons pareix el nom al·ludix a la seua dimensió i formes, ja que les escenes es representaven en el que s'anomenaven 'entremeses' o 'muntanyes'."

El museu és una ampliació, de la 'Casa de Les Rocas', amb un edifici del segle XVIII que dóna al carrer Roteros (rotero significa llaurador) i on té ara l'entrada. El nou museu va ser inaugurat l'any 2006.

El pintor Joan de Joanes va viure en este carrer de Roteros.

Tipus de casa anomenat casa-escalerilla o escaleta. Este tipus de casa tenia una vivenda per pis i es pujava per una escala lateral. Normalment eren de lloguer i l'ocupaven les classes més baixes de la ciutat. En la planta baixa solia haver-hi un taller. Les escaletes van sorgir a finals del segle XVII i es van desenrotllar durant el segle XVIII.

Esta plaça està dedicada als Furs de València, promulgats en 1261 per Jaume I. Va ser la legislació del territori valencià fins a 1707, quan el rei Felip V de Borbó els va derogar amb els Decrets de Nova Planta.

En este carrer es trobava la col·legiata de S. Bartolomé, de la que queda només la seua torre. Esta església va patir greus danys durant la Guerra Civil i va haver de ser demolida en 1944.

Era una de les esglésies més antigues de València, que va ser donada per Jaume I als Cavallers de l'Orde del Sant Sepulcre i que va ser reconstruïda de nova planta en el segle XVII.

© 2020 | EverythingValencia. Diseño web: Xinxeta
Address
Los Olivos Lima - Peru
Phone
51 000-0000
Mail
info@localhost.xyz
Horary
Mon - Sat 9am to 8pm