Esta església formava part d'un convent dominic. En 1835, per la desamortització, els religiosos són expulsats del convent. A partir de 1843 es convertix en hospital militar i quarter. En 1964 és derrocat gran part del convent, quedant només l'església i una xicoteta part del cenobi.

En l'interior destaquen els taulellets del sòcol de les capelles, del segle XVIII. El campanar és de principis del segle XX.

El carrer està dedicat al rei visigot que va deixar l'arrianisme l'any 598 per a convertir-se al catolicisme.

En este punt, al costat de l'edifici del Gremi de Fusters, el carrer s'estretix per a desembocar en el carrer de Balmes.

Anomenada així per l'antic establiment de carnisseries, encara que hui en dia no en queda cap.

Antigament, com consta en una placa de taulellets, es deia del Portal del Coix. Este nom era degut al fet que el carrer donava a una porta de la muralla el guardià de la qual era coix.

L'edifici de l'esquerra (núm. 12 del carrer) és un exemple de vivenda-taller sedera del segle XVIII. El barri és anomenat de Velluters, que eren els operaris que confeccionaven el fil de seda. En principi s'aplicava als que confeccionaven només el vellut, però després es va aplicar als que treballaven tot tipus de seda.

Aquest edifici, del gremi dels seders, data del segle XV. Va ser restaurat en els segles XVI, XVII i, sobretot, al segle XVIII. En 1981 va ser declarat monument històric-artístic.

El gremi dels Velluters es va crear al segle XV, l'any 1474, a causa de la importància que la seda havia adquirit a València. En 1686 Carles II li concedeix el títol de "Col·legi d'artistes" a aquest gremi, i passa a denominar-se Col·legi de l'Art Major de la Seda.

 

En el seu interior, al Saló d'Actes, hi ha paviments de rajoles del segle XVIII. La pintura del sostre és de José Vergara. Als peus de la capella hi ha una escala gòtica de cargol, seria un dels pocs elements que quedarien de l'antiga construcció.

L'edifici ha estat restaurat de nou en el segle XXI, deixant-li la configuració que tenia al segle XVIII. A partir del dia 18 juny 2016 queda instal·lat aquí el Museu de la Seda.

© 2020 | EverythingValencia. Diseño web: Xinxeta
Address
Los Olivos Lima - Peru
Phone
51 000-0000
Mail
info@localhost.xyz
Horary
Mon - Sat 9am to 8pm