Anomenada així per l'antic establiment de carnisseries, encara que hui en dia no en queda cap.

Antigament, com consta en una placa de taulellets, es deia del Portal del Coix. Este nom era degut al fet que el carrer donava a una porta de la muralla el guardià de la qual era coix.

contentmap_plugin