Citada ja en escrits de 1530 com a lloc de passeig i recreació, anomenada llavors el Prado. En els anys 1643-1645 Rodrigo Ponce de León, virrei de València, mana plantar dues files d'àlbers, a causa d'això se li va anomenar Albereda.

La Font de les Quatre Estacions, en la imatge, data de 1861. Anteriorment havia estat en l'hort del canonge Pontons, a Patraix.

Va ser construït amb caràcter provisional per a l'Exposició Regional de l'any 1909. Es va conservar després, servint per a diverses activitats (de 1966 a 1979 va ser Escola Tècnica Superior d'Arquitectura). D'estil neogòtic, té evidents referències a la Llotja, les torres de Serrans i el Miquelet. Va ser restaurat l'any 2003.

© 2020 | EverythingValencia. Diseño web: Xinxeta
Address
Los Olivos Lima - Peru
Phone
51 000-0000
Mail
info@localhost.xyz
Horary
Mon - Sat 9am to 8pm