Durant els segles XVIII i XIX era freqüentada per nobles i burgesos de la ciutat, que la recorrien amb cotxe de cavalls.

contentmap_plugin