El carrer té este nom per un convent que hi havia entre el carrer Sant Vicent Màrtir i este. El convent de Jerusalem era del segle XV i va ser derrocat en 1933.

contentmap_plugin