En esta plaça es troba també el palau de la Bailia, actual seu de la Diputació de València. És gòtic dels segles XV-XVI, però revestit amb una nova fatxada en el segle XIX.

A l'esquerra, davant de la columna amb l'estàtua de Francisco Pizarro i al costat del palau de la Bailia, es troba el palau del Marqués de la Scala. Els marquesos de la Scala (nom assumit pel matrimoni amb la italiana Altadona de la Scala) eren també senyors de Manises i d'ací pren nom la plaça. Este palau data del segle XVI i conté elements gòtics i renaixentistes.

contentmap_plugin