El Palau de la Generalitat es va convertir en Audiència a mitjan segle XVIII. Felip V ja havia dissolt la Diputació General del Regne de València (antiga Generalitat) l'any 1709. A partir de 1923 es va convertir en Diputació Provincial, fins que amb l'arribada de la democràcia va passar novament a allotjar la Generalitat en 1982.

contentmap_plugin