Esta plaça s'anomena així perquè ací van residir durant un temps els Crespi de Valldaura, família de nobles que va acompanyar Jaume I en la conquista de València.

contentmap_plugin