Els que hui són grans ficus es van plantar a mitjan segle XIX. En la reforma de 1926 La Glorieta queda configurada com està actualment i la reixa de ferro que la rodejava és traslladada, emprant-se per a tancar els Jardins del Reial com veiem hui dia.

contentmap_plugin