Era un edifici dissenyat per Federico Gomez de Membrillera com a estació marítima. E'stil és d'inspiració francesa (recorda l'estació de Lió a París). Va ser molt danyat en la Guerra Civil, reconstruït en 1940 i es destinà a oficina de correus i telègrafs. Rehabilitat novament en 1985, actualment és utilitzat per a exposicions temporals.

Construïts per José María Fuster i Faust Élio. L'estructura és metàl·lica i destaquen per la decoració modernista, amb relleus al·lusius al comerç i a la navegació i mosaics amb fruita.

El moll de pedra no es va construir fins a l'any 1685 i consistia en un senzill dic que s'endinsava en el mar. Fins llavors era de fusta i el transport es realitzava fins a la costa amb barques, des dels vaixells situats mar dins. És l'any 1852 quan arranca el port modern.

De 1903 a 1918 es construïx la reixa que separava els carrers del Grau i el Cabanyal del recinte portuari, els Coberts i l'Escala Real.

En el segle XX el port continua creixent en direcció sud i est i elimina la platja de Natzaret.

Es construïx l'any 2007 amb motiu de la 32 Copa Amèrica, convertint la dàrsena interior del port de València en port esportiu. Està situada entre el port comercial i la platja de les Arenes. En l'actualitat és una zona d'oci amb restaurants, bars i discoteques.

Es van acabar de construir en 1391. Cada nau té una longitud de 50 m i una amplària de 13,20 m. Estes naus medievals per a la construcció de vaixells queden hui dia un poc allunyades del mar i amb alts edificis entre elles i el port.

En 1840 es van privatitzar, es van tapiar i es van destruir arcs. En 1980 una altra vegada van passar a ser propietat municipal, restaurant-se durant els anys 1986-1993 i iniciant una nova fase com a sala d'exposicions.

© 2020 | EverythingValencia. Diseño web: Xinxeta
Address
Los Olivos Lima - Peru
Phone
51 000-0000
Mail
info@localhost.xyz
Horary
Mon - Sat 9am to 8pm