En general la influència modernista es manifesta en la decoració d'estuc i taulellets.

contentmap_plugin