Dins del parc hi ha pistes per a la pràctica de l'esport i un parc infantil, també disposa de dos quioscos amb lavabos. En la seua part central té una esplanada amb un auditori.

Com a decoració al parc s'ha instal·lat un vell avió de combat, record de la utilització anterior d'aquests terrenys com a caserna d'aviació.

De l'esplanada central del parc ixen diversos camins, vorejats cadascun per un tipus d'arbre diferent.

La zona més pròxima a l'Avinguda del Cid és més boscosa, destacant els pins coscoll, laricio i pinastre; al costat de xiprers, oliveres i margallons.

Deu anys més tard, de la inauguració de la primera línia del metro (1988), s'inaugura la línia entre Albereda i Avinguda del Cid.

L'any 1999 s'inaugura el túnel de 2,4 quilòmetres entre l'Avinguda del Cid i Mislata.

En el 2003 s'inaugura el tram subterrani de la línia entre Albereda i Ayora.

I l'any 2007 s'inaugura el tram entre l'estació subterrània Marítim-Serradora i l'Aeroport (línia port-aeroport).

Les creus de terme marcaven els límits de la ciutat en els camins que eixien d'esta.

La Creu de Mislata es trobava en el camí que anava a Castella per la serra de les Cabrillas. Va ser renovada en el segle XV, participant el tallista Johan Lobet, que també va actuar en la Creu Coberta.

© 2024 | EverythingValencia. Diseño web: Xinxeta
Address
Los Olivos Lima - Peru
Phone
51 000-0000
Mail
info@localhost.xyz
Horary
Mon - Sat 9am to 8pm