Durant els segles XV i XVI va ser un gran focus cultural i religiós, sent abadessa l'escriptora Isabel de Villena i metge de la comunitat el poeta Jaume Roig.
contentmap_plugin