Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

L'any 1859 es dissenya l'hivernacle per a plantes tropicals. És obra de Sebastián Monleón Estellés, el mateix arquitecte que va dissenyar la plaça de bous de València.

Tags: València

€1.00