Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

El Jardí Botànic de València disposa de biblioteca, herbari i banc de germoplasma (llavors i espores).

Tags: València

€1.00