Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

Esta plaça s'anomenaba antigament del Portal de Quart.

Abans del Convent de Santa Ursula esta plaça va albergar una 'Casa d'Arrepentidas', on es donava recer a prostitutes velles o malaltes. El local estava pròxim a la 'mancebía medieval'.


€1.00