Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

La biblioteca ubicada en l'alqueria de Barrinto, té el nom de Biblioteca Pública Joanot Martorell.

Tags: València

€1.00