Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

El traçat del parc es va fer sobre antics terrenys d'horta i manté algunes edificacions lligades al treball agrícola dels segles XV i XVI, com l'alqueria de Barrinto, convertida ara en biblioteca pública.

Tags: València

€1.00