Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

L'alqueria de Barrinto és del segle XIV, però l'aspecte actual exterior l'aconseguix en el XV.

Tags: València

€1.00