Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

A mitat del segle XVII Diego Martínez Ponce d'Urrana construïx la Capella de la Comunió, que decorarà amb frescos José Vergara entre els anys 1779-1784.

La part de la capçalera de l'església dóna a la plaça del Mercat. Està part es va tractar com una fatxada més i es va construir de 1700 a 1713. Disposa d'una terrassa davall de la qual se situaven les anomenadas Covetes de Sant Joan, que són uns semisoterranis on se situaven xicotets comerços i que actualment estan tapiats.

Tags: València

€1.00