Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

La superfície és de 3.500 m2. La nau central té 18 m d'alt i les naus laterals 15 m. Al contrari que el Mercat Central, el de Colom és una construcció oberta.

Tags: València

€1.00