Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

Entre la decoració destaquen els dracs a manera de mènsula i la locomotora de front en la fatxada principal, situada en el xamfrà. La locomotora té l'estrela de la Companyia de Ferrocarrils del Nord.

Tags: València

€1.00