Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

Al fons estan els edificis Xapa (1909), realitzats per tres arquitectes diferents però que mantenen la unitat compositiva de la fatxada. El núm. 65 de la Gran Via Marqués del Túria conserva la decoració original en l'interior.

Tags: València

€1.00