Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

El pont seria provisional, en principi, a causa de les necessitats del trànsit mentre que es construïen el pont de l'Exposició i l'estació del metro de l'Albereda. Després es va deixar definitivament. Va ser inaugurat l'any 2002 i les flors són constantment renovades.

Tags: València

€1.00