Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

En 1936 les dues imatges dels casilicis són destruïdes i de nou són construïdes dos noves escultures en els anys 40 del segle XX.

Tags: València

€1.00