Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

Esta plaça està dedicada el poeta i diputat conservador del segle XIX, Teodoro Llorente, que va viure en l'edifici que es veu davant en la foto.

L'estàtua esta dedicada al pintor Ribera. Esta escultura va patir diversos trasllats fins a ubicar-se en esta plaça.

Ací es trobava també la torre d'Alí Bufat, derrocada en 1865. Va ser famosa perquè ací van hissar el musulmans l'estendard de Jaume I en senyal de la rendició de Balansiya, la València musulmana.

Tags: València

€1.00