Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

Esta xicoteta plaça conserva intactes les modestes vivendes familiars del segle XIX i té un atzucac, que es veu a la dreta en la imatge, amb el curiós nom de carrer de les Impertinències.

Els atzucacs són herència de l'antic traçat urbà de la ciutat musulmana de Balansiya.

Tags: València

€1.00