Es va publicar el dijous, 16 agost 2012

Els terrenys pertanyien al Ministeri d'Agricultura. Era una estació d'horticultura dedicada a la investigació i a l'experimentació.

Tags: València

€1.00